Mad- og Måltidspolitik for Sundhed og Omsorg

Vision

Ringkøbing-Skjern Kommune vil skabe rammer for et godt ældreliv, hvor der er fokus på inddragelse og samarbejde på tværs omkring mad og måltider til gavn for den enkelte borgers livskvalitet.

Mad og livskvalitet går hånd i hånd. Derfor skal den mad, som Sundhed og Omsorg tilbyder den ældre være velsmagende og nærende, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser. Måltidet er vigtigt i hverdagen og giver næring til at leve livet. Derfor er mad og måltider en central del af Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med at fremme et aktivt og trygt ældreliv, og politikken skal fungere som pejlemærke i hverdagen.

Vores kultur og traditioner hænger tæt sammen med mad og måltider. Ældre er en mangfoldig gruppe. De har forskellige ønsker og behov, og vores tilbud om mad og hjælp til måltider skal afspejle borgernes mangfoldighed.

Mennesker har forskellige behov for og ønsker til mad og måltider. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der tilbud både til ældre, der klare det meste af hverdagen og måltiderne selv, til ældre der har brug for støtte og hjælp til måltiderne, og til ældre der har behov for en målrettet og tværfaglig indsats for at få den rette mad.

Formål

Mad- og måltidspolitikken tydeliggør, at mad og måltider er en fælles opgave og et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet, så ældre kan opleve, at mad og måltider prioriteres højt i dagligdagen. Samarbejdet omkring mad og måltider integreres i sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg og behandling, for at nedbringe ældre med dårlig ernæringstilstand, for at fremme god almentilstand og vedligeholdelse af funktionsevnen hos kommunens ældre borger.

Målsætninger for Mad- og Måltidspolitikken