Værdier

  • Åkanden er et køkken med mange kompetencer, og køkkenets vision er at være Vestjyllands førende kulinariske køkken. Hos Åkanden er god mad og service i højsædet, og personalet er engageret og faglært.

  • Køkkenets service baserer sig på værdierne tillid, åbenhed, respekt, ansvarlighed og helhedssyn. Disse værdier er også grundlaget for det mellemmenneskelige samvær i køkkenet.

  • Nogle af kerneværdierne hos Åkanden er stor grad af valgfrihed, fleksibilitet og service for kunderne. Køkkenets mange forskellige kundegrupper giver synergieffekter og skaber dermed nye udviklingsmuligheder for køkkenet.

Du kan downloade vores manifest her

Filen herover er desværre ikke webtilgængelige pt, vi arbejder på hurtigst at få rettet op på dette. Har du på den baggrund brug for hjælp til gennemgang af filen, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 99 74 25 65 eller E-mail: koekkenet.aakanden@rksk.dk .Vær opmærksom på, at der kan gå op til 10 arbejdsdage, før du hører fra os.

Dekorativt billede - Frikadeller