Værdier

  • Åkanden er et køkken med mange kompetencer, og køkkenets vision er at være Vestjyllands førende kulinariske køkken. Hos Åkanden er god mad og service i højsædet, og personalet er engageret og faglært.

  • Køkkenets service baserer sig på værdierne tillid, åbenhed, respekt, ansvarlighed og helhedssyn. Disse værdier er også grundlaget for det mellemmenneskelige samvær i køkkenet.

  • Nogle af kerneværdierne hos Åkanden er stor grad af valgfrihed, fleksibilitet og service for kunderne. Køkkenets mange forskellige kundegrupper giver synergieffekter og skaber dermed nye udviklingsmuligheder for køkkenet.

Dekorativt billede - Frikadeller

 

Du kan se vores manifest som en pdf her.

Pdf'en er ikke webtilgængelige, udfordres du af den grund med at dit hjælpeværktøj kan gengive dokumentet forståeligt, henvises du i stedet til at benytte teksten ovenfor.